З В І Т

завідувача дошкільного навчального закладу

с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ

Кравець Лесі Михайлівни

 

 

1. ЗВІТ завідувача Дошкільного навчального закладу с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ за 2016-2017 навчальний рік Кравець Лесі Михайлівни перед педагогічним колективом та громадськістю 31.05.2017року

Даний звіт зроблений на підставі

 2.  НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

         3. Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Порядок денний:

1. Звіт завідувача ДНЗ с. Давидів « Про роботу керівника дошкільного навчального закладу Давидівської сільської ради ОТГ у 2016/2017 навчальному році»:

1.1. Звіт завідувача ДНЗ Кравець Л.М.

1.2. Відповіді завідувача ДНЗ на запитання.

1.3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.

1.4. Таємне голосування.

1.5. Прийняття рішення загальних зборів

 

      І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

          
Дошкільний  навчальний заклад с. Давидів Давидівської сільської  ради ОТГ побудований у 1978 році, прибудова – 1988р.  Сьогодні - це  заклад освіти з  пріоритетними завданнями діяльності якого є:

·         забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

·         забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

·         надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання  дитини;

·         взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей.

        Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. 
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
- музично - спортивна зала;

 - методичний кабінет;

- медичний кабінет та ізолятор;

- прогулянкові майданчики.

^ 2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

За проектною потужністю дошкільний  навчальний заклад розраховано на 150 місць для дітей від 1 року до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 198 дітей, в тому числі хлопчиків - 113, дівчаток - 85.   Групи комплектуються  переважно у серпні.
У 2017 році в порівнянні з 2016 роком кількість вихованців ДНЗ збільшилось на 5 чоловік.


У 2016-2017 навчальному році укомплектовано  6 вікових груп:

-  2 групи молодшого віку - четвертого року життя;

-  2 групи середнього віку - п'ятого року життя;

-  2 групи старшого віку - шостого року життя;

Заклад працює за 5-денним режимом роботи з  10,5  годинним перебуванням дітей.

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Колектив ДНЗ налічує 29 чоловік,   з них - 11 педагогічних працівників, 1 медичний працівник та 17 чоловік обслуговуючого персоналу.
Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач, музичний керівник та  9 вихователів.

 

Освітній рівень педагогів:

– повна вища освіта - 6 педагогів;

– базова вища - 5 педагогів;

 

Стаж роботи педагогічних працівників:

від 5 – до 10 років – 3 педагоги;

від 10 до 30 років – 6 педагогів;

більше  30 років – 2 педагоги

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання. В цьому році підвищили свою  кваліфікацію при  Львівському обласному інституті післядипломної  педагогічної освіти  4 педагога.

У поточному році проатестовано 4 педагоги. За результатами атестації  завідувач ДНЗ с. Давидів Кравець Л.М. - відповідає займаній посаді, підтверджений 4 тарифний розряд;

           Бушко Т.Я.-  відповідає займаній посаді,  підтверджено 9 тарифний розряд;   

           Шлиян І.П. -  відповідає займаній посаді,  підтверджено 9 тарифний розряд;

           Борошок І.П. – присвоєний 9 тарифний розряд.

 Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.


       
4. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України

• Закон України «Про освіту»

• Закон України «Про дошкільну освіту» 

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001

•Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №305 від 12.03.2003

• Конвенція ООН про права дитини

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010

 • «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009

• «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009

•  Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах

А також, відповідно до власного Статуту, Колективного договору та Програми розвитку «Українське дошкілля» та річного плану роботи дошкільного навчального закладу с. Давидів.

 

 5.  ЧИННА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА, ЗА ЯКИМИ БУДУЄТЬСЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ДНЗ с. ДАВИДІВ:

      Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

      Навчальновиховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.

 

     Програма «Українське дошкілля» авт. О. Білан, яка спрямована на розширення змістовного компоненту освітньої роботи з дітьми від двох до шести років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

 

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми «Українське дошкілля» з 198 обстежених дітей ( старші, середні та молодші дошкільники) мають загальні рівні:

         Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життяВихователі  організовують вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважають цю роботу надзвичайно важливою. 
У квітні 2017 року було обстежено 67 дітей. Встановлено загальний рівень шкільної готовності:

Високий –54,2%,
середній –42,6%,
низький  -  3,2%

Велика увага у роботі закладу приділялася  наступності дошкільної  та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з Давидівською ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка (директор Маланчак Р.В.)  Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Провели спільні заходи з учнями початкових класів «Свято Миколая», « Свято Різдва» , «Стрітення» .  Вдячні класним керівникам Гусар Оксані Ярославівні,  Боднар Ірині Іванівні за плідну співпрацю. Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі

Дякую за персональний внесок  в підготовці дітей до школи вихователів  Мриглод Д.Б., Озимок М.М.
Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Протягом 2016-2017  навчального року в закладі регулярно проводились семінари-практикуми, майстер-класи, школа молодого вихователя.

На заняттях з фізкультури постійно використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну – «Гімнастика пробудження».

        В дошкільному навчальному  закладі надавалися додаткові послуги, а саме гурток  англійської мови та  хореографії.

         Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів.

 

          6. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює старша сестра медична Чучвара Оксана Андріївна. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  старшою медичною сестрою по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється держсанепідемслужбою.

 Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держсанепідемслужби.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу  «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється старшою сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Старша сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку  та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

Харчування для дітей становить  - 30.00/12.00-сплачують батьки

Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування, В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться обов'язково в  присутності старшої  медичної сестри.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і  здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

 

Виконання норм харчування за основними продуктами:

 

Назва продуктів

Квітень 2016  %

Хліб

100

Крупи, макарони

92

Цукор

100

Борошно

77

Картопля

97

Олія

92

Свіжі фрукти

84

Масло вершкове

100

Сметана

83

Сіль

                        100

М’ясо

94

Яйце

73

Риба

84

Овочі

78

Печиво

75

Молоко

53

Сир м’який

100

Сир твердий

95

Виконання норм (середнє)

85,0 %

 

 

Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування .

 У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно:

 діти-інваліди - 2 дитини

діти воїнів АТО -10 дітей

-50% від загальної суми:

багатодітні родини - 17дітей

сім`ї, яким призначено соціальну пільгу - 8

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

 

 

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ`ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної  батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує  бажання  батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

- анкетування,

- батьківські збори,

- індивідуальні  та групові консультації

- участь у святах

- дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські куточки в яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі ,кожен день вивішується  меню, яке зберігається протягом місяця. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання, щодо сценарію обов’язково враховувались.

Участь у спільних святах, участь в конкурсах та виставках закладу, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.

 

 9. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ С. ДАВИДІВ

Безпосереднє керівництво ДНЗ  здійснює  відділ освіти Давидівської сільської ради об`єднаної територіальної громади.

 До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

Рада ДНЗ ( голова Пехунь Ірина Іванівна),

Батьківські комітети груп,

Профспілковий комітет (голова Мриглод Д.Б.),

Педагогічна рада,

Загальні збори батьків та членів трудового колективу,

Протягом 2016-2017 навчального року активно працювала Рада Закладу. Члени Ради закладу організували роботу, щодо залучення позабюджетних коштів, вела активну діяльність по залученню батьків до проведення ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

 

10. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 року було проведено соціальне опитування сімей,  розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.  Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями та старшою сестрою медичною.

Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає.

 

11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ОХОПЛЕННЯ НАВЧАННЯМ ДІТЕЙ 5 – РІЧНОГО ВІКУ ТА ОБЛІКУ ДІТЕЙ.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», та призначення відповідальної особи за проведення обліку дітей віком від 0 до 6 років», в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним навчальним закладом, до складу якої входять всі працівники ДНЗ.

Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі обходу по закріпленим вулицям.    Педагогами  проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою.

 

Дітей 5-ти річного віку— 56: з них відвідують дошкільний заклад—48

 

 12. СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках»

На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно  розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестри медичної.

  В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться  інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях

Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у  дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

 

 

 

    13. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 1проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень  2016-2017  навчального року кількість усних звернень склала 35,  із них 65 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 5 щодо працевлаштування. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 2  батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування.  Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

  Письмові звернення відсутні.

 

14. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

За 2016-2017 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу.

За бюджетні кошти були:

- відреставровані тіньові навіси на дитячих майданчиках;

Було здійснене придбання:

-  ігрових споруд для дитячих майданчиків;

-  м`якого інвентарю;

-  кухонного посуду;

-  господарських та канцелярських товарів

 

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та  на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. 
Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання. 
         Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.
Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити  діяльність,  мене як керівника і діяльність всього  нашого дошкільного навчального закладу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками. 

Дякую за увагу!